Coronamaatregelen

Laatste update op woensdag 13 oktober

Alle maatregelen gelden (voorlopig) tot 31 oktober. De lokale overheden kunnen de maatregelen verstrengen, momenteel is dat hier niet het geval voor de provincie Antwerpen en de gemeente Westerlo. Dit betekent niet dat de lokale overheden vrij kunnen beslissen over de toepassing van het Covid Safe Ticket, gezien dit afhankelijk is van het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021. 

Mondmaskers

In situaties waarbij de social distancing niet kan worden nageleefd, geldt voortaan geen mondmaskerplicht meer, wel een sterke aanbeveling, vanaf 13 jaar. Vanaf 1 oktober 2021 is het dragen van het mondmasker enkel nog verplicht vanaf 13 jaar:

  • in de gesloten ruimtes van het openbaar vervoer en van het georganiseerd collectief vervoer
  • voor de dienstverleners en de klanten in inrichtingen en plaatsen waar contactberoepen uitgeoefend worden. Dit wanneer zij direct fysiek contact hebben of wanneer de afstand van 1,5 meter niet kan worden gegarandeerd voor minstens 15 minuten
  • voor de medewerkers, de organisatoren en het publiek bij evenementen, culturele en andere voorstellingen, sportieve wedstrijden en trainingen, en congressen voor zover die binnen worden georganiseerd, zonder toepassing van het Covid Safe Ticket en met een publiek van 500 of meer personen.

De mondmaskerplicht voor personeel en klanten in horeca en winkels komt hiermee ten einde.

Heropening discotheken en dancings

Discotheken en dancings kunnen hun activiteiten hervatten op 1 oktober. De toegang tot deze inrichtingen wordt georganiseerd met gebruik van het Covid Safe Ticket. In discotheken en dancings zijn de horecaregels voor evenementen niet van toepassing.

Evenementen

Evenementen met minder dan 500 personen binnen en met minder dan 750 personen buiten kunnen plaatsvinden zonder beperkingen inzake mondmaskers, social distancing en horecamaatregelen. Deelstaten en lokale overheden hebben vanaf 1 oktober de mogelijkheid om het gebruik van het Covid Safe Ticket te verplichten voor de toegang tot publiek toegankelijke evenementen.

Voor de organisatoren van evenementen met een publiek van minstens 500 personen binnen en van minstens 750 personen buiten vanaf 1 oktober mogelijk wordt om gebruik te maken van het Covid Safe Ticket.

Bij private bijeenkomsten mogen maximum 500 personen binnen en 750 personen buiten aanwezig zijn.

Luchtkwaliteit

In eet- en drankgelegenheden van de horecasector, de inrichtingen van de sportsector zoals fitnesscentra en de evenementensector (incl. discotheken en dancings) moet een luchtkwaliteitsmeter aanwezig zijn. 

De luchtkwaliteitsnorm bedraagt 900 ppm CO2. Wanneer deze waarde wordt overschreden, moet de uitbater een actieplan hebben dat is opgesteld op basis van een risicoanalyse. De verplichte sluiting bij overschrijding van de norm van 1200 ppm CO2 is verdwenen. Deze is vervangen door de verplichte installatie van een erkend luchtdesinfectie/-filtratiesysteem. Er geldt een transitieperiode van minstens drie maanden.

Reizen

Het Passagier Lokalisatie Formulier (PLF) wordt alleen nog elektronisch aangeboden. De mogelijkheid om het PLF op papier in te vullen en op te sturen valt weg.

Meer info op www.info-coronavirus.be/nl

Contact

Onthaal gemeentehuis
Gemeentehuis benedenverdieping
Boerenkrijglaan 61
2260 Westerlo
België
014 54 75 75
08:30 - 12:15
13:30 - 16:30
08:30 - 12:15
13:30 - 16:30
08:30 - 12:15
13:30 - 16:30
08:30 - 12:15
Gesloten
Gesloten
Gesloten
Allerheiligen
Warning 1 november gesloten
Warning 2 november gesloten