Kroonplan Westerlo

Hoe vangt de gemeente mee de gevolgen van de coronacrisis op? Voor onze meest kwetsbare inwoners, senioren, gezinnen, winkels, horecazaken en bedrijven, voor onze medewerkers en verenigingen? Hoe zorgen we mee voor de fysieke en mentale gezondheid van de Westerlonaren in de nasleep van deze pandemie? Hoe zorgen we ervoor dat het warme Westerlo met haar sterke dorpen er terug helemaal staat? En wat zijn de financiële gevolgen van deze crisis voor de gemeentelijke organisatie?

Met het Kroonplan werkten we heel wat acties uit op het vlak van gezondheid, welzijn en ondersteuning. Meer uitleg over de acties hieronder vind je in de brochure over het Kroonplan. Onze bedoeling? Het warme Westerlo met haar sterke dorpen opnieuw doen opleven na deze gezondheidscrisis. De acties worden verder uitgewerkt in nauw overleg met de betrokken sectoren, adviesraden en doelgroepen en met u!

pdf bestandKroonplan (6.67 MB)

Preventie en opsporing van besmettingen

 1. Lokale aanpak heropflakkeringen
 2. Transparante communicatie
 3. Samenwerking en lokale coördinatiecel
 4. Sensibilisering over gebruik beschermingsmiddelen
 5. Strategische voorraad beschermingsmiddelen
 6. Voorbeeldfunctie
 7. Gezonde levensstijl
 8. Een aantrekkelijk vrijetijdsaanbod

Goede zorgverlening in eigen buurt

 1. Gele doos
 2. Evaluatie van de eerstelijnszones
 3. Triagecentrum Westerlo
 4. Drie woonzorgcentra

Buurtgericht werken

 1. Buurt- en straatverantwoordelijken
 2. Buurtcheques
 3. Oproep om buurten te verfraaien
 4. Huisbezoeken en belprojecten
 5. Mantelzorg
 6. Babbellijn en vrijwilligers
 7. Subsidies voor ondersteuning kwetsbare gezinnen

Voor onze verenigingen

 1. Extra middelen voor sport, cultuur en jeugd
 2. Promotie voor verenigingen
 3. Een verenigingenbeurs in elk dorp
 4. Logistieke ondersteuning
 5. Uitbetaling van subsidies

Voor onze lokale economie

 1. Promotie voor lokale handel en horeca
 2. Koop lokaal
 3. Netwerk lokale economie
 4. Beloningssysteem
 5. Grotere terrassen voor de horeca
 6. Evaluatie belastingen lokale economie
Kroon van het Kroonplan

Contact

Communicatie
Gemeentehuis verdieping 1
Boerenkrijglaan 61
2260 Westerlo
België
08:30 - 12:15
13:30 - 16:30
08:30 - 12:15
13:30 - 16:30
08:30 - 12:15
13:30 - 16:30
08:30 - 12:15
Gesloten
Gesloten
08:30 - 12:15
13:30 - 16:30
18:15 - 20:30