Einde proefopstellingen verkeer in Oevel

  • 14 juli 2021

De proefopstelling waarbij de Gemeentestraat en de Onze-Lieve-Vrouwstraat afgesloten worden van de Nijverheidsstraat en de proefopstelling met eenrichtingsverkeer in Loofven verdwijnen binnenkort.

Uit tellingen en vaststellingen is gebleken dat in het verleden de weg onder de brug van de E313 in de Gemeentestraat vaak gebruikt werd door auto- en vrachtverkeer dat niet in Oevel, en zeker niet in de schoolomgeving, moest zijn. Dat verkeer gebruikte deze weg als sluiproute om andere kruispunten te ontwijken.

Al dat doorgaand verkeer kan beter vermeden worden. Vandaar dat tijdens de werken aan de brug het idee ontstond om de afgesloten situatie nog even als proefopstelling aan te houden. De Onze-Lieve-Vrouwstraat, die tijdens de werken aan de brug afgesloten werd van het dorpscentrum van Oevel, wilden we bij de verderzetting als proefopstelling wel omarmen bij de dorpskern.

De vele reacties die we ontvingen tonen echter aan dat er op dit moment geen draagvlak is om die proefopstelling nog langer aan te houden, laat staan om ze te bestendigen. Ook is er autoverkeer dat in het verleden niet in de Brugstraat en Gemeentestraat kwam, dat nu wel van deze route gebruik ging maken. Vandaar dat het college van burgemeester en schepenen op maandag 12 juli heeft besloten om de proefopstelling onmiddellijk te laten verwijderen.

Tegelijkertijd heeft het college van burgemeester en schepenen over de proefopstelling in Loofven beslist om het eenrichtingsverkeer niet in te voeren. De voorbije maanden waren er verschillende proefopstellingen in Loofven. Hoewel deze, afhankelijk van welke proefopstelling, voor voldoening zorgden bij verschillende bewoners in Loofven, gaf het eenrichtingsverkeer ontegensprekelijk ook nadelen voor onder andere de Sint-Michielsstraat en ook voor de schoolomgeving in de Gemeentestraat. De proefopstelling in Loofven wordt nadien (in augustus) ook verwijderd.

Daarnaast nam het college van burgemeester en schepenen ook het besluit om enkele nevenmaatregelen te nemen om de verkeerssituatie toch te verbeteren. Zo wordt aan de brug in de Gemeentestraat een verbod voor verkeer van meer dan 3,5 ton ingevoerd zodat vrachtwagens niet langer in de omgeving van de school terechtkomen. In Loofven zullen de plaatsen aangeduid worden waar men wel en niet mag parkeren. Ook kan daar de duurtijd van het parkeren beperkt worden.

Hiermee laten we dit hoofdstuk van proefopstellingen achter ons. We danken iedereen die de voorbije periode mee nagedacht heeft over de verkeersafwikkeling in Oevel. Hou het veilig en maak er een aangename zomer van! Opmerkingen en voorstellen ter verbetering van de verkeerssituatie blijven welkom op www.westerlo.be/meldpunt.

Kaartje Oevel centrum