Geen plan-MER nodig bij aanvraag planologisch attest nv Hermans-Vermeulen

  • 19 april 2021

Het Team MER van de Directie Gebiedsontwikkeling van het Departement Omgeving, Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten van de Vlaamse overheid heeft beslist dat de aanvraag voor een planologisch attest van de nv Hermans-Vermeulen geen aanleiding geeft tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen. De opmaak van een plan-MER niet nodig is.

De screeningsnota en de beslissing vind je op https://omgeving.vlaanderen.be/mer-dossierdatabank, dossiernummer SCRPL20014. Je kan er na afspraak op 014 53 91 70 of milieu@westerlo.be ook voor terecht bij de milieudienst op het gemeentehuis tot 19 mei.