Heraanleg Gevaertlaan Heultje

 • 29 juni 2021

Stand van zaken op donderdag 16 september

Op maandag 13 september is de aannemer in de Gevaertlaan gestart met het opbreken van de rijbaan en zijn reeds gevorderd tot aan het kruispunt met de Heidebloemstraat. Dit gebeurt steeds stukje per stukje zodat de hinder voor de bewoners van de straat beperkt is. De opritten van de bewoners worden zo veel als mogelijk toegankelijk gemaakt. Bij bepaalde werkzaamheden zal dit niet altijd mogelijk zijn. De boordstenen ter hoogte van de fietsoversteek in de Gravin de Merodestraat worden deze week verlaagd.

Pidpa is vanaf de Vlinderstraat tot Heultjedorp de volgende weken nog aan het werk met de laatste doorverbindingen en huisaansluitingen. Tijdens de werken is doorgaand verkeer niet mogelijk in de Gevaertlaan. Enkel plaatselijk verkeer is toegelaten.

werken Gevaertlaan 16 september 2

Stand van zaken op donderdag 9 september

Begin augustus startten de werken in het centrum van Heultje en de Gevaertlaan waarbij de rijbaan en fietspaden heraangelegd worden. Hegrola is momenteel de uitrit van de parking ter hoogte van de vernieuwde bushalte nog aan het afwerken en de werken aan de nutsleidingen vanuit Zoerle-Parwijs tot aan de Vlinderstraat zijn ook zo goed als afgewerkt. Als de kermis weg is op de parking verlaagt de aannemer in de tweede deel van volgende week de boordstenen ter hoogte van de fietsoversteek. 

Op maandag 13 september start fase 2 waarbij de aannemer de Gevaertlaan begint uit te breken vanuit Zoerle-Parwijs in de richting van Heultje. Hierdoor is doorgaand verkeer niet meer mogelijk. Enkel plaatselijk verkeer is toegelaten. Elk dag wordt er een stukje opgebroken waarbij aansluitend de grondwerken worden uitgevoerd en de onderfundering wordt gelegd zodat de hinder beperkt blijft voor de inwoners van de straat.

Betreffende de afvalophaling kunnen inwoners die ter hoogte van de werken wonen ’s morgens hun afvalbakken buiten aan hun woning plaatsen waar de aannemer ze ophaalt en naar het dichtstbijzijnde kruispunt brengt. ’s Avonds kunnen de bakken daar terug opgehaald worden

Gevaertlaan 9 september 2

Stand van zaken op donderdag 2 september

Begin augustus startten de werken in het centrum van Heultje waarbij het kruispunt en de fietspaden heraangelegd worden. Deze werken zijn op schema afgerond waardoor het kruispunt terug opengesteld is voor verkeer minder dan 3,5 ton. De aannemer gaat de boordstenen ter hoogte van de fietsoversteek aan de Gravin de Merodestraat reeds verlagen zodat het oversteken met de fiets gemakkelijker en veiliger wordt. Ook is hij in de Gevaertlaan thv de parking van de school de inrit en het nieuwe perron voor de bushalte aan het aanleggen. Pidpa werkt momenteel verder aan de nutsleidingen in de Gevaertlaan. Als alles volgens plan loopt start op 13 september fase 2 van de werken. 

De kermis vindt, onder voorbehoud, gewoon plaats van zondag 12 tot dinsdag 14 september. Deze zal niet op de hoofdas in Heultjedorp geplaatst worden. Er wordt bekeken of het mogelijk is om deze op het dorpsplein te plaatsen. 

Gevaertlaan 2 september 26

Stand van zaken op donderdag 26 augustus

Begin augustus startten de werken in het centrum van Heultje waarbij het kruispunt en de fietspaden heraangelegd worden. Deze werken zitten nog steeds op schema. De aanleg van de betonstraatstenen is zo goed als afgerond. De boordstenen worden geplaatst, de bermen worden aangevuld met teelaarde en het aanbrengen van asfalt is voorzien op vrijdag 27 augustus. Fluvius plaatst de verlichtingspalen op 30 en 31 augustus. Hierbij loopt fase 1 stilaan ten einde en wordt het kruispunt volgens schema opengesteld voor -3,5 ton waardoor doorgang terug mogelijk is. 

De werken voor de effectieve aanleg van het fietspad en de heraanleg van de weg in de Gevaertlaan starten ten vroegste half september na goedkeuring van de waterstalen en overkoppelingen door Pidpa. Momenteel is Pidpa de waterleiding aan het afwerken waarna de nodige testen nog moeten gebeuren. Hierdoor worden de werken aan de rijbaan en het fietspad even stopgezet. Deze korte onderbreking van de werken is voorzien in de planning en is de normale gang van zaken bij het aanleggen van nieuwe waterleiding.

Gevaertlaan 26 augustus 3

Stand van zaken op donderdag 19 augustus

Begin augustus startten de werken in het centrum van Heultje waarbij de fietspaden en de rijweg in de bocht naar de Gravin de Merodestraat heraangelegd worden. Deze werken zitten goed op schema. De laatste boordstenen worden deze week nog geplaatst, de fundering van het kruispunt wordt verder afgewerkt en aansluitend wordt het kruispunt dichtgelegd met klinkers. Ook de werken aan de fietspaden in Heultjedorp vorderen goed. Zo wordt de onderfundering en fundering gelegd waarna de onderlaag van het asfalt aangebracht kan worden. Pidpa is ondertussen gestart met de leidingen onder het fietspad aan de zuidkant van de Gevaertlaan. 

Eind augustus start Fluvius met het terugplaatsen van de verlichtingspalen waardoor het kruispunt begin september terug bereikbaar is.

Gevaertlaan 18 augustus 


Op maandag 2 augustus is aannemer Hegrola gestart met de heraanleg van de rijweg en de fietspaden van de Gevaertlaan in Heultje. Eerst komen de bocht naar de Gravin de Merodestraat en het kruispunt aan de kerk in het centrum van het dorp aan de beurt. Zo is de aannemer daar zo goed als klaar tegen de start van het nieuwe schooljaar begin september.

De projectzone in de Gevaertlaan zelf loopt van de kerk tot het begin van de bebouwing ter hoogte van nummer 102 en 109. De rijweg krijgt een betere asfaltverharding. De klinkers van de fietspaden worden vervangen door asfalt. De werkzaamheden duren tot eind maart. Ook nutsmaatschappijen zoals Pidpa en Fluvius vernieuwen een deel van hun infrastructuur.

Op een dorpsvergadering in oktober 2019 kwam het plan voor de heraanleg een eerste keer ter sprake. Eerdere herstellingen van de door vrachtwagens kapot gereden rijweg brachten geen verbetering en ook de fietspaden en de schoolomgeving waren aan vernieuwing toe. De heraanleg kost bijna 1,1 miljoen euro, er zijn de komende jaren nog een aantal wegwerkzaamheden in Heultje gepland.

Gevaertlaan plannen Heultje

Tijdens de werkzaamheden zijn er omleidingen voor verkeer van en naar Heultje en ook grotere omleidingen voor vrachtverkeer en doorgaand verkeer. Voor fietsers blijft er altijd een van de twee fietspaden open in beide richtingen.

Handelszaken in de betrokken werkzone komen mogelijk in aanmerking voor een hinderpremie van de Vlaamse overheid. Ze krijgen automatisch een brief hierover. Meer info op www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/hinderpremie-en-...

 

Alle data hieronder zijn onder voorbehoud: het weer en omstandigheden op de werf kunnen ervoor zorgen dat de planning nog aangepast moet worden.

Fase 1 van 2 augustus tot 3 september 2021 - afgelopen

 • Heraanleg zone dorpsplein
 • Verwijdering beplanting en bomen tussen kerk en einde bebouwing richting Zoerle-Parwijs
 • In de week van 2 augustus worden de verlichtingspalen in de werkzone weggenomen.
 • Start heraanleg fietspad aan zijde oneven nummers (kant Komfoor, Vlinderstraat en Molenstraat)
heraanleg Gevaertlaan fase 1_aangepast

 

Fase 2 van 13 september tot 23 november 2021 - bezig

 • Heraanleg rijweg
 • Heraanleg fietspad aan zijde oneven nummers (kant Komfoor, Vlinderstraat en Molenstraat)

 

Heraanleg Gevaertlaan fase 2

Fase 3 van 24 november 2021 tot 21 februari 2022 - gepland

 • Heraanleg fietspad aan zijde even nummers (kant kerk, Pastoor Binckstraat, artsenpraktijk, Duivengracht, Vijverstraat en Heidebloemstraat)
Heraanleg Gevaertlaan fase 2

Daarnaast is er ook een wegomlegging voor doorgaand verkeer en vrachtwagens in 1 richting rond Heultje

 • van rotonde Zoerle-Parwijs via N152 naar rotonde Snepkens Herselt
 • van rotonde Snepkens Herselt via N15 naar centrum Westmeerbeek.
 • van centrum Westmeerbeek via Netestraat, Hoog Heultje, Hulshoutsesteenweg en Grote Baan naar Hulshout
 • van Hulshout via Vaartstraat, Zuidgoordijkstraat en Nijverheidsstraat naar Industrieweg Heultje
 • van Industrieweg via Kathovestraat en Gevaertlaan naar rotonde Zoerle-Parwijs

Infovergadering voor omwonenden op donderdag 8 juli

Op donderdag 8 juli was er in de kerk een infovergadering over de heraanleg van de straat. Daarop waren een dertigtal buurtbewoners aanwezig. De presentatie van die infoavond vind je hieronder.

pdf bestandPresentatie infovergadering Gevaertlaan 8 juli 2021.pdf (5.27 MB)

 

Contact

Meldpunt Westerlo
Gemeentehuis verdieping 1
Boerenkrijglaan 61
2260 Westerlo
België
014 53 92 40
08:30 - 12:15
Gesloten
Gesloten
08:30 - 12:15
13:30 - 16:30
18:15 - 20:30
08:30 - 12:15
13:30 - 16:30
08:30 - 12:15
13:30 - 16:30
08:30 - 12:15
13:30 - 16:30