Meer ruimte voor water Goorloop

  • 11 juni 2022

Eind juni startte de provincie Antwerpen met twee ingrepen aan de Goorloop. Het gaat over de aanleg van een overstromingsgebied aan de Fabriekstraat op de grens tussen Wiekevorst en Heultje en een hermeandering van de beek aan de Haagstraat ten zuiden van Wekevorst. Dankzij de maatregelen gaan bedrijven en landbouwpercelen langs de Goorloop minder hinder hebben van wateroverlast.

De Goorloop is 11 kilometer lang en loopt van de Processieweg in Heultje, evenwijdig met de Industrieweg, langs Magazijnen Hendrickx en langs Impextraco ten zuiden van Wiekevorst langs de Haagstraat en de Safraanbergstraat naar de Grote Nete, ter hoogte van Itegem. De Goorloop is zeer gevoelig voor hevige neerslag. Opwaarts is veel verharding aanwezig. Een zeer groot deel van het hemelwater komt dan ook rechtstreeks in de Goorloop terecht. Bij zware regenval kan de  Goorloop dat volume niet aan. Gevolg: in de lager gelegen zones zoals de Fabriekstraat treedt de waterloop buiten zijn oevers en komen bedrijven en akkers onder water. De provincie Antwerpen is de beheerder van de Goorloop en zocht naar ruimte waar het water zonder schade gebufferd kan worden.

Overstromingsgebied van 1,66 ha langs de Fabriekstraat

Ten eerste kocht de provincie enkele percelen aan langsheen de Fabriekstraat. Daar komt nu een gecontroleerd overstromingsgebied van 1,66 ha. Bij hevige regenval kan dit gebied tot 7 800 kubieke meter water tijdelijk bufferen om deze nadien via een regelbare kantelstuw gecontroleerd te laten wegstromen via de Goorloop. Het bekken wordt pas gevuld wanneer het water een bepaald peil bereikt. 

Het ontwerp maakt agrarisch medegebruik mogelijk. Het volledige gebied krijgt een laag teelaarde en zal met gras worden ingezaaid. Op de perceelsgrenzen komt een afrastering zodat het gebied begraasd kan worden. De provincie voorziet ook een watercaptatiepunt dat lokale landbouwers bij droogte kunnen gebruiken. 

Herstel meandering aan de Haagstraat

Daarnaast wordt een meandering in de waterloop hersteld ter hoogte van de Haagstraat in Heist-op-den-Berg, waar de Goorloop 50 jaar geleden werd rechtgetrokken. Nu de omliggende percelen aan de provincie zijn overgedragen, kan de waterloop opnieuw meanderen, met langsheen beide bochten een winterbed. Door de kronkelende vorm te herstellen en de winterbedding te voorzien, wordt een grotere lengte en dus meer buffervolume voor het water gecreëerd. 

Verloop van de werken

Eind juni startten de werken. Voor beide projecten gaat het voornamelijk om grondverzet na uitgraving van het overstromingsgebied en van de nieuwe bedding. Er komen betonnen instroom- en uitstroomconstructies in het overstromingsgebied, alsook een omringende dijk die dienst doet als onderhoudspad.  De buurt zal minimale hinder ondervinden.  De werken nemen ongeveer 55 werkdagen in beslag en worden uitgevoerd door aannemer Willems.