Mooimakers

 • 14 juli 2021

Een gezellige gemeente waar we graag wonen is een propere, mooie gemeente. Daarom is Westerlo toegetreden tot een coachingstraject van Mooimakers. Dit coachingtraject wordt mee gecoördineerd door IOK Afvalbeheer.

Samen met Arendonk, Geel, Kasterlee, Nijlen en Vorselaar kiest Westerlo voor een coachingtraject om het huidige zwerfvuil- en sluikstortbeleid te optimaliseren. Het doel van dit intensieve traject is een vermindering van het zwerfvuil en sluikstort in onze gemeente. Mooimakers geeft hiervoor ook een subsidie.

Zo pakken we dit concreet aan

Naast een aantal verplichte actiepunten zoals de opmaak of evaluatie van een degelijk vuilnisbakkenplan en de evaluatie van de veegplannen is er ook ruimte om te werken rond een aantal vrij te kiezen thema's die Westerlo samen met IOK Afvalbeheer regionaal zal aanpakken.

 • Meten
  We monitoren de lokale situatie. Waar is zwerfvuil en sluikstort? Wat zijn de meest vervuilde plekken? Deze plaatsen inventariseren we en volgen we op. Daarna zullen we enkele hardnekkige plaatsen aanpakken.
 • Plannen
  We maken een nieuw vuilnisbakkenplan, evalueren de bestaande veegplannen en sturen bij waar nodig. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot het weghalen, het bij- of verplaatsen van vuilnisbakken om het gebruik ervan te verbeteren.
 • Doen
  Er komt een plan van aanpak samen met het gemeentepersoneel.

Om de zwerfvuilproblematiek efficiënt aan te pakken is een samenspel vereist van verschillende acties die we kunnen onderbrengen in 5 pijlers:

 • Infrastructuur
 • Omgeving
 • Communicatie
 • Participatie
 • Handhaving

Deze pijlers komen ook aan bod binnen alle actiepunten van dit coachingtraject. Samen werken we alvast aan een proper Westerlo!