Openbaar onderzoek digitale atlas onbevaarbare waterlopen

  • 26 juli 2021

Tot 28 februari kan je het ontwerp van de digitale atlas van onbevaarbare waterlopen en publieke grachten inkijken en becommentariëren op www.integraalwaterbeleid.be.

De digitale atlas moet de oude, analoge atlassen die het juridisch statuut van de waterlopen vastleggen, vervangen. Waterloopbeheerders hebben grote inspanningen gedaan om die& informatie zo volledig en correct mogelijk op te nemen. Maar mogelijk komt de info niet volledig overeen met de situatie op het terrein, bijvoorbeeld omdat de waterloop of gracht plaatselijk verlegd is of omdat de oever ingericht werd. Daarom wordt het ontwerp voorgelegd via een openbaar onderzoek.

Wanneer je vaststelt dat de loop, de breedte of de diepte van een waterloop of gracht in je buurt niet overeenkomt met de weergave in de digitale atlas, dan horen wij dat graag.

Alle informatie kan je raadplegen op www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/digitale-atlas. Opmerkingen kan je via dezelfde website indienen of overmaken aan de milieudienst op het gemeentehuis via milieu@westerlo.be of 014 53 91 70.