Retteketet, daar is de speelcamionette

 • 12 februari 2021

Een normale buitenspeeldag zoals elk jaar in april gaat er deze keer niet zijn, maar we blijven buitenspelen op alle manieren verder aanmoedigen! 

Daarom kan je in de paasvakantie met je buurt een speelstraat voor 1 dag aanvragen. Je kan daarbij gebruikmaken van het speelmateriaal in onze speelcamionette

Komt jouw straat in aanmerking?

Een speelstraat is een straat die voor een bepaalde periode afgesloten is voor het verkeer. Bewoners mogen de straat nog wel in en uit rijden, maar enkel stapvoets. Kinderen kunnen er veilig op straat spelen.

Jouw straat komt in aanmerking als deze voorwaarden vervuld zijn.

 • Je straat is geen straat voor doorgaand verkeer of een straat waar openbaar vervoer doorrijdt.
 • Je straat ligt in een woongebied of een wijk met vooral een woonkarakter.
 • De normale maximumsnelheid in je straat is 50 kilometer per uur of minder.
 • Enkel autobestuurders die er wonen of er een garage hebben, mogen de straat in en uit rijden.
 • Er zijn geen leveranciers of auto’s van familie of klanten toegelaten.
 • Er mogen speeltuigen op de weg geplaatst worden, zonder de doorgang te blokkeren.

Met de auto de speelstraat in of uit?

Als je in de straat woont of er een garage hebt, mag je de straat in en uit rijden. Dat doe je

 • Stapvoets.
 • Je laat de doorgang vrij voor spelende kinderen, je geeft hen voorrang en je stopt zo nodig.
 • Als fietser stap je, zo nodig, naast je fiets.
 • Je mag spelende kinderen niet in gevaar brengen en niet hinderen.
 • Je bent dubbel voorzichtig met kleine kinderen.

Hoe wordt een speelstraat aangeduid?

 • De toegang tot de speelstraat wordt over de halve breedte afgesloten met een hek met een bord 'verboden voor alle verkeer in beide richtingen' en een onderbord ‘speelstraat’.
 • De straatverantwoordelijke plaatst de borden en neemt ze ook weg achteraf.

Aanvragen voor 15 maart 

Elke aanvraag wordt besproken door het college van burgemeester en schepenen. Een speelstraat kan pas doorgaan als de meerderheid van de straat akkoord is. Dat wordt nagegaan met een bewonersenquête. Door de coronacrisis is het niet verstandig om deur aan deur te gaan voor handtekeningen. Daarom wordt er gewerkt met bezwaarschriften. Buurtbewoners krijgen dan enkele dagen de tijd om te laten weten dat ze niet akkoord gaan. Als meer dan de helft van de betrokken woningen niet akkoord gaat, wordt de aanvraag geannuleerd. 

Coronamaatregelen 

Alle maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus gelden ook in de speelstraat. De verantwoordelijken van de speelstraat zien er mee op toe dat deze maatregelen nageleefd worden.

Procedure 

 1. Aanvraagformulier
  Vul het aanvraagformulier in. Je kan het hier downloaden.
  docx bestandAanvraagformulier speelstraat (44 kB)
 2. Beslissing
  De jeugddienst legt de aanvraag ter goedkeuring voor aan het college van burgemeester en schepenen.
 3. Brief
  Als aanvrager krijg je een brief met de beslissing. Daarin staan de datum van de speelstraat, de contactgegevens van de verantwoordelijken en eventuele bijkomende voorwaarden. Je krijgt voldoende exemplaren van de brief zodat je die in de hele straat kan bedelen. Buurtbewoners die bezwaren hebben tegen de inrichting van de speelstraat krijgen enkele dagen de kans om dit te laten weten aan de gemeente. Vanwege de strakke timing kan dit betekenen dat de speelstraat op het laatste moment toch niet zou kunnen doorgaan. Hou daar rekening mee! 
 4. Speelhekken
  De technische dienst levert de speelhekken met de nodige signalisatie en infoborden.
 5. Speelstraat
  De speelstraat kan starten op de geplande datum!

Meer info

Jeugddienst Westerlo
jeugd@westerlo.be
014 53 92 08