Werkman wegen

Voor onze technische dienst wegen met werkbasis het technisch centrum in de Oevelse dreef, zijn we op zoek naar een werkman wegen. Het gaat over een contractuele, voltijdse overeenkomst, niveau E1-E3. 
De dienst wegen staat in en is verantwoordelijk voor het onderhoud van en kleine herstellingen aan de gemeentelijke wegen en patrimonium. De dienst gaat desgevallend (in beperkte mate) ook over tot het aanleggen van en aanpassingswerken aan wegen, fiets- en wandelpaden binnen de gemeente.

Taken en profiel

Als werkman wegen word je ingezet als ondersteuning bij:

  • het onderhoud en de herstellingen van de gemeentelijke wegen, zoals het ophalen van verzakte klinkers, het aanbrengen van koud asfalt,...;
  • onderhoud van rioleringen;
  • allerlei algemene polyvalente taken en de strooidienst;
  • Relevante ervaring in de wegenbouw en een rijbewijs B is een meerwaarde!
  • Bereid zijn om je rijbewijs BE te willen halen.

Meer info

Solliciteren

Stuur je sollicitatiebrief met cv ten laatste op 14 juni 2022 naar gemeente Westerlo, tav college van burgemeester en schepenen, Boerenkrijglaan 61 - 2260 Westerlo.

vacature
wegen