Waar kijk jij naar de Rode Duivels?

 • 11 juni 2021

Waar kijk jij naar de matchen van de Rode Duivels?
Thuis? In je tuin met vrienden? Op café? Bij je club of vereniging of op een van de (kleinschalige) events in Westerlo?

Coronaregels

Hou er rekening mee dat alle grote en kleine organisatoren heel wat moeite hebben gedaan om de coronaregels correct toe te passen. Voor horecazaken, verenigingen en organisatoren betekent dat vaak: liefst buiten, met handhygiëne en mondmaskers waar nodig, langs looplijnen en eenrichtingsverkeer, met reservaties op voorhand, met sluitingsuur om 23.30 uur, zonder samenscholingen, met een maximum aantal decibels als het binnen zou doorgaan, met een maximum aantal bezoekers op afgesloten sites en toegangscontrole, eten en drinken tijdens de match doe je aan tafels van maximum 4 personen, allemaal met toestemming van de overheid en met toezicht van de lokale politie.

Hou je aan de regels, ook als je op bezoek bent bij vrienden, zo houden we het veilig voor iedereen en houden we de coronacijfers laag. En nu: Deviltime!

Extra info voor organisatoren

Horecazaken, verenigingen en organisatoren organiseren op heel wat plaatsen kleine evenementen rond de voetbalwedstrijden van België op het EK voetbal of plaatsen extra schermen in of buiten hun horecazaak of clublokaal. In de groepsfase zijn er voetbalwedstrijden van de Belgen op zaterdag 12 juni om 21 uur, donderdag 17 juni om 18 uur en maandag 21 juni om 21 uur. De 1/8e finale vindt plaats op zondag 27 juni om 21 uur.

Wetgeving waarmee in eerste instantie rekening gehouden moet worden zijn het ministerieel besluit van 9 juni 2021 en de omzendbrief over de EK-uitzendingen in horecaondernemingen. Beide documenten vind je op deze webpagina.

In de omzendbrief staan de coronamaatregelen waaraan je zaak moet voldoen als je EK-wedstrijden uitzendt:

 • Liefst buiten
 • Er dient voldaan te worden aan de sanitaire maatregelen zoals vermeld in het ministerieel besluit.
 • De organisator voorziet in crowdmanagement op de locatie zelf, alsook in de onmiddellijke omgeving, ook aan de ingang(en) en het sanitair.
 • Reservatie door de deelnemers vooraf is aanbevolen om het aantal aanwezige personen te kunnen controleren, en om te voorkomen dat samenscholingen ontstaan van personen die niet kunnen worden toegelaten tot het evenement. Hierbij rekening houdend met de privacyregels.
 • De locatie dient afgesloten te zijn zodat het aantal personen afgeschermd kan worden en extra personen niet zomaar kunnen aansluiten, noch meevolgen van buitenaf.
 • Toegangscontrole op gevaarlijke voorwerpen
 • Horeca op de site van het evenement zelf is in juni alleen mogelijk voor een zittend publiek van maximaal 400 personen buiten en een zittend publiek van maximaal 75 % van de CIRM-capaciteit zonder 200 personen te overschrijden binnen, volgens de geldende regels voor de horeca:tafels van 4 personen op 1,5 meter afstand tussen de tafelgezelschappen.

Je hebt toestemming nodig van het college van burgemeester en schepenen om het evenement te organiseren. Die toestemming vraag je zo snel mogelijk aan via deze webpagina.

Extra info voor horecauitbaters en clubhuizen van verenigingen

Zodra er één of meerdere schermen (van welke aard ook) bijgeplaatst worden om uitzendingen van het EK op te kunnen vertonen, organiseert men een evenement gelieerd aan voetbal. We zitten nog steeds in een crisissituatie: de veiligheid van ons allen gaat voor!

Waaraan moet je je houden als je EK-wedstrijden uitzendt op de al aanwezige schermen in je horecazaak?

 • De geldende coronamaatregelen en het horecaprotocol (zie heropstarthoreca.be)
 • De bestaande schermen staan zo opgesteld dat ze niet zichtbaar zijn voor personen van buitenaf.
 • Als je ervoor kiest om geen professionele bewakingsonderneming in te schakelen, dan neem je als uitbater zelf de verantwoordelijk op.
 • Het maximum aantal decibels is 80, behalve op open terrassen.

Waaraan moet je je houden als je EK-wedstrijden uitzendt op bijgeplaatste schermen?

 • Dien tijdig een evenementenaanvraag in bij de gemeente
  (inclusief CERM, eventueel CIRM en draaiboek)
 • Hou je aan de geldende coronamaatregelen, het horecaprotocol en de omzendbrief EK-wedstrijden.
 • De bestaande schermen staan zo opgesteld dat ze niet zichtbaar zijn voor personen van buitenaf.
 • Als je ervoor kiest om geen professionele bewakingsonderneming in te schakelen, dan neem je als uitbater zelf de verantwoordelijk op.
 • Het maximum aantal decibels is 80, behalve op open terrassen.