Webinar over park kasteel prins de Merode op dinsdag 15 juni

  • 31 mei 2021

Op dinsdag 15 juni van 19 tot 20.30 uur is er een webinar waarop de nieuwe startnota voor het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) Kasteelpark prins de Merode online voorgesteld wordt. Op basis van inspraakreacties is de eerste startnota uit 2019 grondig bijgestuurd. 

De publieke consultatieronde over het plan loopt nog tot 23 juli. Er zijn twee mogelijkheden om het webinar te volgen:

Alle plannen en documenten vind je op grups.omgeving.vlaanderen.be/r/merode en op rsv.ruimtevlaanderen.be/rsv/ruimtelijk-structuurplan-vlaanderen/planningsprocessen/landbouw-natuur-en-bos/neteland/rup-kasteelpark-de-merode.

Projectgebied GRUP kasteel prins de Merode