Werken aan brug E313 over Gemeentestraat in Oevel

  • 18 februari 2021

Op maandag 15 maart start de Vlaamse overheid met herstellingswerken aan de E313-brug over de Gemeentestraat in Oevel. De werkzaamheden duren ongeveer 3 maanden, tot in juni. Omdat er tijdens de werken telkens een brughelft op de E313 afgesloten is, wordt er daar verkeershinder verwacht. Het verkeer kan in beide richtingen blijven rijden over versmalde rijstroken: twee richting Hasselt en een richting Antwerpen. Onder de brug in de Gemeentestraat is er geen autoverkeer mogelijk. Voor fietsers en voetgangers is er wel een veilige doorgang onder de brug.

Grondige renovatie voor E313-brug

Bij een recente controle is schade vastgesteld aan de rolopleggers van de brug. Dat kan geluidshinder veroorzaken en is op termijn slecht voor de levensduur van de brug. Er werd dan ook beslist om die rolopleggers allemaal te vernieuwen. Tegelijkertijd voert de aannemer betonherstellingen uit en vernieuwt hij de brugvoegen.

Werken in 3 fasen

  • Fase 1 vanaf 8 maart
    Tijdens deze voorbereidende werken wordt een doorsteek in de middenberm van de E313 gemaakt om het verkeer van brughelft te laten wisselen. Voor de uitvoering hiervan wordt er gedurende enkele dagen 1 rijstrook ingenomen tijdens de dalmomenten. De verkeershinder op de E313 is beperkt. 
  • Fase 2 en 3 van midden maart tot midden juni
    In fase 2 (tot mei) is de brughelft richting Hasselt afgesloten. In fase 3 (vanaf mei) is de brughelft richting Antwerpen afgesloten. Ook onder de brug is (vermoedelijk vanaf maandag 15 maart) geen autoverkeer mogelijk.

 

Brug Gemeentestraat

 

Ernstige verkeershinder verwacht op de E313

Het Vlaams Verkeerscentrum wijst erop dat de beperkte doorgang op de E313 tijdelijk veel verkeershinder zal opleveren op de drukke E313, niet alleen tijdens de spitsuren. Vooral het verkeer in de richting van Antwerpen, dat maar één rijstrook heeft, moet rekening houden met een lange file waarin de wachttijd hoog kan oplopen.

Weggebruikers krijgen daarom de raad om de werfzone maximaal te vermijden, door bijvoorbeeld een alternatief vervoersmiddel te kiezen. Verkeer over lange afstand van Hasselt naar Antwerpen rijdt best om via Brussel (E314, E40, R0, E19). Voor het verkeer richting Hasselt zijn er steeds twee rijstroken beschikbaar, maar ook in die richting zal er voelbare hinder zijn.

Ter hoogte van de werfzone geldt er een tijdelijke snelheidsbeperking van 70 kilometer per uur.

Geen autoverkeer onder de brug

Bewoners van de Onze-Lieve-Vrouwstraat kunnen de weg onder de brug in de Lindenstraat gebruiken om met de auto naar Oevel te rijden. Voetgangers en fietsers kunnen altijd veilig onder de brug in de Gemeentestraat door.

Meer informatie over de werken op de E313 in Westerlo is ook te vinden op www.wegenenverkeer.be/westerlo.