Omgevingsvergunning aanvragen

De omgevingsvergunning verenigt verschillende vergunningen:

Voor bouwprojecten waarbij de medewerking van een architect verplicht is, voor de exploitatie van ingedeelde inrichtingen en activiteiten van klasse 1 en 2, voor het verkavelen van gronden en voor het bijstellen van de kavelgrenzen bij het verkavelen van gronden dien je je aanvraag voor een omgevingsvergunning in via het omgevingsloket op www.omgevingsloket.be.

Uitzonderingen

Voor een aantal kleine werken heb je geen vergunning nodig of volstaat een melding bij de gemeente.
De werken passen altijd binnen de stedenbouwkundige verordeningen of verkavelingsverordeningen, de ruimtelijke uitvoeringsplannen, de bijzondere plannen van aanleg, de voorschriften van verkavelingsvergunningen, de regelgeving over monumenten en landschappen, enzovoort. Bij twijfel neem je best contact op met de dienst ruimtelijke ordening of milieu.

 

 

Contact

Ruimtelijke ordening
Gemeentehuis verdieping 1
Boerenkrijglaan 61
2260 Westerlo
België
09:00 - 12:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
14:00 - 16:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:00
Na afspraak
18:30 - 20:30
Na afspraak

Contact

Milieu
Gemeentehuis verdieping 1
Boerenkrijglaan 61
2260 Westerlo
België
014 53 91 70
09:00 - 12:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
14:00 - 16:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:00
Na afspraak
18:30 - 20:30
Na afspraak