Aanplakborden voor verenigingen

Verenigingen, niet-gouvernementele organisaties, gemeentediensten en festivalorganisatoren kunnen hun affiches gratis opplakken op twintig aanplakborden en infozuilen in de gemeente.

De organisator bezorgt daarvoor een affiche aan de jeugddienst op het gemeentehuis. Die beoordeelt of de affiche voldoet aan de voorwaarden en geeft ter goedkeuring een sticker. Die sticker wordt op een zichtbare plaats op de affiche geplakt. De sticker bevat ook de datum dat de affiche overplakt mag worden. De organisator brengt zelf de affiches aan op de infozuilen en de aanplakborden. Er is slechts een affiche per bord of zuil toegestaan en de beschikbare ruimte moet zo goed mogelijk benut worden. De affiches mogen slechts twee maanden voor een activiteit aangeplakt worden. Het afhalen van de stickers kan tot een week voor de activiteit.

De affiches mogen niet in strijd zijn met de openbare orde en goede zeden. Op de affiches moet de volledige naam en adres van de verantwoordelijke uitgever vermeld staan. Het maximumformaat is A2 (60 x 42 cm). Wie affiches overplakt krijgt een schriftelijke waarschuwing. Bij een tweede inbreuk op dit reglement kan dat bestraft worden volgens de bepalingen in de politiecodex.

Je kan ook reclame voor je activiteiten maken via de agenda in Westel Info, de agenda op westerlo.be en de digitale infoborden. 

De manier van werken staat ook beschreven in het plakreglement dat je onderaan deze pagina vindt.

Waar staan de aanplakborden en infozuilen?

Westerlo

 • Nieuwstraat aan Jeugdhuis Phoenix
 • de Merodedreef
 • Denis Voetsstraat aan gymzaal Sint-Lambertusscholen
 • Boerenkrijglaan in de bocht schuin over Hof van Overwijs

Heultje

 • Heultjedorp aan Delhaize
 • Schoolstraat op parking lagere school

Oevel

 • Sint-Michielsplein
 • Heieinde op de brug
 • Nijverheidsstraat aan de kleine rotonde
 • Trienenkant aan de bushalte

Oosterwijk

 • Olenseweg aan bakkerij Spaepen
 • Hoogveld in de buurt van de middelbare school
 • Kerkhofstraat op het kerkplein

Tongerlo

 • Geneinde aan ingang voetbalveld KFC Tongerlo
 • de Trannoyplein aan het Tongelhof
 • Meulemanslaan aan het zwembad

Voortkapel

 • Ter Voort aan de Chirolokalen
 • Ter Voort op het kerkplein
 • Ter Voort op het pleintje aan de Nieuwebaan

Zoerle-Parwijs

 • Vijfhuizenstraat aan het voetbalveld

Plakreglement

Toepassingsgebied

Dit reglement is van toepassing voor: verenigingen, niet-gouvernementele organisaties, initiatieven van gemeentelijke diensten van Westerlo, grootschalige festivalorganisaties. Dit reglement is van toepassing op de bestaande aanplakborden en infozuilen in Westerlo en zal ook van toepassing zijn op bijkomende borden en zuilen in de toekomst.

Manier van werken

De organiserende vereniging geeft één of meerdere affiches ter goedkeuring aan de jeugddienst. Deze beoordeelt of de affiche voldoet aan de voorwaarden en geeft ter goedkeuring een sticker. Deze wordt op een zichtbare plaats op de affiche geplakt. Deze sticker bevat ook de datum dat de affiche overplakt mag worden. De organiserende vereniging brengt zelf de affiches aan op de infozuilen of aanplakborden. Slechts 1 affiche per bord of zuil is toegestaan en de beschikbare ruimte moet zo goed mogelijk benut worden.

De affiches mogen slechts twee maanden voor een activiteit aangeplakt worden.

Het afhalen van de stickers kan tot 1 week voor de activiteit gebeuren.

Voorwaarden affiches

De affiches mogen niet in strijd zijn met de openbare orde en goede zeden.

Op de affiches dient de volledige naam en adres van de verantwoordelijke uitgever te worden vermeld.

De affiches mogen maximum A2-formaat (60 x 42 cm) bedragen.

Inbreuken

Bij niet-naleving van dit artikel dient dit gemeld te worden bij de jeugddienst waarna de jeugddienst een eerste waarschuwing zal geven aan de overplakkers. Deze waarschuwing zal schriftelijk gebeuren. Bij een eventuele tweede inbreuk op dit reglement kan dit bestraft worden volgens de bepalingen in de politiecodex.

Contact

Jeugddienst
Sportpark De Beeltjens
Kasteelpark 6
2260 Westerlo
België
014 53 92 07
09:00 - 12:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
14:00 - 16:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:00
Na afspraak
18:30 - 20:30
Na afspraak